Rada školy
 1. RNDr. Tatiana Prextová - predsedkyňa Rady školy
 2. RNDr. Ján Kleban, PhD.
 3. Mária Soroková
 4. MUDr. Patrik Mihaľ
 5. MUDr. Boris Hanuščák
 6. MUDr. Jana Petrišinová
 7. Mgr. Anna Petričová
 8. MUDr. Beáta Korbová
 9. MUDr. Július Zbyňovský
 10. Lenka Gregová (3. D)
 11. Ing. Miroslav Matys
 
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by Gymnázium L. Stöckela
Správca: Mgr. Ján Miškanin