Akadémia GLS 2013 PDF Print E-mail
Written by Alena Gombošová   
Sunday, 24 November 2013 22:24

     Dňa 15. novembra 2013 sa v športovej hale Mier v Bardejove konal ďalší ročník slávnostnej akadémie Gymnázia Leonarda Stöckela. Tento dátum nebol vybraný náhodne, akadémia sa každoročne viaže k udalstiam zo 17. novembra 1939 v Prahe. Je to deň, ktorý vyhlásili delegáti študentov z 26 krajín v Londýne v roku 1941 za Medzinárodný deň študentstva na druhé výročie fašistickej masakry spáchanej po pokojnom proteste proti okupácii na študentoch českých vysokých škôl. Svojou prítomnosťou nás poctil staronový predseda prešovského samosprávneho kraja MUDr. Peter Chudík, poslanec prešovského samosprávneho kraja MUDr. Andrej Havrilla a primátor mesta Bardejov MUDr. Boris Hanuščak.

     Začiatok bol tradične venovaný udeľovaniu Cien riaditeľa školy najúspešnejším študentom a pedagógom. Ako povedal pán riaditeľ RNDr. Marcel Tribus, "bohatú úrodu môže žať len usilovný a poctivý hospodár," a k nim tento rok patrili šiesti ocenení. Jozef Lukáč za dosiahnuté medailové výsledky v programovaní, matematike a vo fyzike. Katarína Palubová za medailové výsledky v odbore história, filozofia a právne vedy, tiež teória kultúry, umenie, umelecká a odevná tvorba, za umiestnenie v súťaži frankofónnej piesne, za výsledky na Medzinárodnom festivale cudzích jazykov v Muszyne a za úspešnú reprezentáciu školy na rôznych kultúrnych podujatiach. Katarína Mochnacká, teraz už študentka 1. ročníka Katolíckej univerzity v Ružomberku, za vynikajúce výsledky v dejepisnej olympiáde, v SOČ a v dejepisnej súťaži EUSTORY. V tejto medzinárodnej súťaži novodobej histórie nás reprezentovala Katka aj v slovinskej Ljubljane. Za vynikajúce výsledky dosiahnuté vo výchovno-vzdelávacej činnosti udelil riaditeľ cenu Mgr. Mariánovi Fabiánovi, ktorý počas svojho pedagogického pôsobenia priviedol našich študentov k množstvu oblastných a krajských umiestnení a aj jeho zásluhou sa darí v našej škole udržať úroveň telesnej výchovy na veľmi dobrej úrovni. RNDr. Ján Kleban, PhD. získal Cenu riaditeľa školy za vynikajúce výsledky dosiahnuté so študentmi v biologickej olympiáde a v SOČ. Vychoval viacerých študentov, ktorí reprezentovali Slovensko v mnohých štátoch nielen v Európe, ale aj v Amerike, Ázii a v Afrike. Za významnú podporu výchovy a vzdelávania na Gymnáziu Leonarda Stöckela udelil pán riaditeľ cenu Ing. Jaroslavovi Foľtovi, súčasnému predsedovi Rodičovskej rady, členovi Rady školy a členovi správnej rady IUVENES, n. f. pri GLS. Svojou prácou významne prispieva k súčasnému chodu školy. Tiež ako funkcionár ECAV významne prispel k dôstojným oslavám 500. výročia narodenia Leonarda Stöckela, ktorých hlavným organizátorom bola naša škola.

     Súčasťou Akadémie bol aj program venovaný poézii Jána Smreka. Jeho bohatú tvorbu, v ktorej oslavuje život, lásku, priateľstvo, ale aj všedný deň nám predstavili žiaci prvého až tretieho ročníka. A na spestrenie sme si medzi jednotlivými básňami mohli vychutnať talent našich spolužiakov v podobe tanca, spevu a hudby. Program sa končil vo folklórnom duchu.

     Nad celou akadémiou držala taktovku Mgr. Edita Koščová. Za naozaj vydarené dopoludnie vďačíme všetkým zúčastneným.

 

Simona Rapčanová a Dávid Mačej, študenti 4. A triedy

 


Foto: Ing. Marcel Tribus

 

 

Last Updated ( Monday, 09 December 2013 16:16 )
 
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by Gymnázium L. Stöckela
Správca: Mgr. Ján Miškanin