Anglická korešpondenčná univerziáda v GLS PDF Print E-mail

     O dôležitosti cudzích jazykov už azda nikto nepochybuje. Potrebujeme ich nielen ako turisti, aby sme sa v zahraničí dorozumeli, ale v súčasnosti predstavujú aj jednu z dôležitých podmienok zvyšovania vzdelania človeka.

     Gymnázium Leonarda Stöckela v spolupráci s mestom Bardejov - Oddelením školstva a športu, s primátorom mesta MUDr. Borisom Hanuščakom "vyrobili" na Slovensku originálny projekt pre nadaných a šikovných žiakov základných škôl pod názvom Anglická korešpondenčná univerziáda.

     Dňa 23. februára 2016 sa konalo finále tejto súťaže v školskej jedálni GLS. V rámci univerziády museli súťažiaci v dvoch korešpondenčných a v jednom finálnom kole riešiť úlohy z geografie, fyziky a biológie v anglickom jazyku. Jedným z hlavných cieľov súťaže bolo rozšíriť nové poznatky a vedomosti najmä v oblasti týchto troch predmetov a aj takýmto spôsobom posunúť žiakov o krok vpred v anglickom jazyku.

     Súťažiaci sa poriadne "zapotili". Po dlhej a namáhavej dvojhodinovej práci sa im poriadne dymilo z hláv. Naše porotkyne (pani profesorky) boli nadšené aj preto, že na univerziáde sa zúčastnilo toľko múdrych hláv, ktorí chcú v živote niečo dokázať. Vo finálovom kole bojovalo 23 žiakov. Zistili sme, že úlohy boli náročné, najťažšou časťou bola pre nich fyzika. Súťažiaci pracovali bez mobilov, internetu, len pomocou slovníkov, kalkulačky, ale najmä využívali vlastný rozum. Počas hodnotenia testov žiaci ZŠ absolvovali prehliadku školy a odborných učební. Po krátkej zaujímavej besede nasledovalo vyhodnotenie univerziády. Víťazi boli odmenení hodnotnými vecnými cenami.

Výsledky:

1. miesto: Laura Simová - ZŠ Wolkerova

2. miesto: Petra Palubová - ZŠ Komenského

3. miesto: Jakub Boruv - ZŠ Pod Vinbargom

     Všetkým úspešným súťažiacim blahoželáme a prajeme veľa ďalších študijných úspechov. Dúfame, že podobné súťaže budú motivovať aj ostatných žiakov k lepším výkonom.

     Týmto by sme chceli poďakovať hlavným aktérom Anglickej univerziády a organizačným partnerom: RNDr. Marcelovi Tribusovi (riaditeľ GLS), Mgr. René Semanišinovi (Oddelenie školstva a športu, MsÚ Bardejov) a našim profesorom, ktorí viedli a pripravovali študentov - Mgr. Bibiáne Pavlišákovej, Mgr. Lucii Kimákovej, Mgr. Monike Andrejovskej a Ing. Štefanovi Birošovi.

Alexandra Gočová, študentka 2. A GLS

 

Foto (Dominika Basová):

 

 Foto 1: Víťazi - zľava: Mgr. Kimáková, Palubová (2. miesto),

 Mgr. Semanišin, Simová (1. miesto), Boruv (3. miesto),

 Mgr. Pavlišáková, Mgr. Andrejovská, RNDr. Tribus 

 Foto 2: Usilovní súťažiaci
Last Updated ( Monday, 29 February 2016 16:51 )
 
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by Gymnázium L. Stöckela
Správca: Mgr. Ján Miškanin