Iuvenes pri GLS, n. f. PDF Print E-mail

Neinvestičný fond IUVENES so sídlom v Bardejove pri Gymnáziu L. Stöckela, ul. Jiráskova 12 bol zaregistrovaný na krajskom úrade v Prešove dňa 10. 12. 1997 pod číslom OVVS/NF14/97, s dodatkom Rozhodnutie o zmene údajov v registri neinvestičných fondov pod č. OVVS/NF-0045/2003.

Názov: IUVENES pri Gymnáziu L. Stöckela, n. f. 
Sídlo: Gymnázium L. Stöckela, Jiráskova 12 
 085 01 Bardejov
IČO:36 167 231 
  
Správna rada: RNDr. Marcel Tribus 
 RNDr. Anton Almássy 
 RNDr. Tatiana Prextová 
 Ing. Viliam Kohút
 Ing. Jaroslav Foľta
Dozorná rada: Ing. Anna Kokindová 
 Ing. Stanislav Pelák 
 Mgr. Alena Čepigová 
Správca fondu: Ing. Eva Saxunová 
Vedenie účtovníctva: Anna Vargová 

 
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by Gymnázium L. Stöckela
Správca: Mgr. Ján Miškanin