Vitajte na stránkach GLS! PDF Print E-mail

 

 


PRIJÍMACIE SKÚŠKY

 


 


  

 


 Dôležité termíny:

 25. 3. 2017 - 15. 4. 2017  talentové skúšky do 1. ročníka šk. roku 2017/2018
 10. 4. 2017 prijímacie skúšky pre šk. rok 2017/2018 - bilingválne štúdium
 13. 4. 2017 - 18. 4. 2017 veľkonočné prázdniny
 24. 4. 2017 pedagogická porada k prijímacím skúškam a klasifikačná porada za 3. štvrťrok šk. roku 2016/2017 
 4. 5. 2017 grémium predmetových komisií
 9. 5. 2017 a 11. 5. 2017 prijímacie konanie do 1. ročníka šk. roku 2017/2018
 11. 5. 2017 klasifikačná porada pre žiakov 4. ročníka
 22. 5. 2017 - 26. 5. 2017 ústna forma internej časti maturitnej skúšky
 1. 6. 2017 slávnostný zápis študentov do 1. ročníka
 19. 6. 2017 grémium predmetových komisií
 26. 6. 2017 klasifikačná porada za 2. polrok šk. roku 2016/2017
 30. 6. 2017 koniec školského roku 2016/2017
 30. 6. 2017 vyhodnocujúca pedagogická porada 

Naša škola je zapojená do projektu Masarykovej univerzity

http://www.muni.cz/admission_czech

http://www.muni.cz/admission/ambassadors 


 
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by Gymnázium L. Stöckela
Správca: Mgr. Ján Miškanin