Vitajte na stránkach GLS! PDF Print E-mail

 


Kritéria pre prijímacie konanie v školskom roku 2016/2017 - študijný odbor 7902 J74 gymnázium - bilingválne štúdium

Prihlášky na bilingválne štúdium je potrebné odoslať do konca februára 2016!

 


Pozvánka na krajské kolo 57. ročníka FO kategórie A

Zoznam účastníkov krajského kola 57. ročníka FO kategórie A


  

 

>> Projekt Moderné gymnázium <<


 

 

 Dôležité termíny: 

 15. 2. 2016 - 19. 2. 2016 Jarné prázdniny
 7. 3. 2016

 Pedagogická porada k písomnej forme internej časti maturitnej skúšky

 a externej časti maturitnej skúšky z ANJ, MAT, NEJ, RUJ, FRJ, SJL 

 15. 3. 2016 Externá časť a PFIČ maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry 
 16. 3. 2016 Externá maturitná skúška z cudzieho jazyka
 17. 3. 2016 Externá maturitná skúška z matematiky
 11. 4. 2016

 Pedagogická porada k prijímacím skúškam a hodnotiaca porada za 3. štvrťrok 

 šk. roku 2015/2016 


 

Naša škola je zapojená do projektu Masarykovej univerzity

http://www.muni.cz/admission_czech

http://www.muni.cz/admission/ambassadors 

 
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by Gymnázium L. Stöckela
Správca: Mgr. Ján Miškanin