Vitajte na stránkach GLS! PDF Print E-mail

 


 


 

>> Projekt Moderné gymnázium <<


 

 

 Dôležité termíny: 

 2. 5. 2016  Grémium predmetových komisií 
 5. 5. 2016  Klasifikačná porada pre žiakov 4. ročníka
 9. 5. 2016  1. termín prijímacích skúšok do 1. ročníka šk. roku 2016/2017 
 12. 5. 2016  2. termín prijímacích skúšok do 1. ročníka šk. roku 2016/2017
 23. 5. - 27. 5. 2016 Ústna forma internej časti maturitnej skúšky
 2. 6. 2016 Slávnostný zápis študentov do 1. ročníka
 17. 6. 2016 Grémium predmetových komisií
 27. 6. 2016 Klasifikačná porada za 2. polrok šk. roku 2015/2016
 30. 6. 2016 Koniec školského roku 2015/2016
 30. 6. 2016 Vyhodnocujúca pedagogická rada

 

Naša škola je zapojená do projektu Masarykovej univerzity

http://www.muni.cz/admission_czech

http://www.muni.cz/admission/ambassadors 

 
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by Gymnázium L. Stöckela
Správca: Mgr. Ján Miškanin