Kontakty PDF Print E-mail

Adresa školy:

Gymnázium Leonarda Stöckela 
Jiráskova 12 
085 70 Bardejov 
Tel., fax: +421 (0)54 472 2781 
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

Vedenie školy:

Riaditeľ školy RNDr. Marcel Tribus  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it 054/472 27 81 kl. 103 
Zástupca riaditeľa pre VVČ Mgr. Alena Gombošová
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it 054/472 27 81 kl. 102
Zástupca riaditeľa pre THČ RNDr. Vladimír Savčinský  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it 054/472 27 81 kl. 102

Pedagogickí zamestnanci:

Por. č. Titl., meno, priezvisko                                           e-mail tel. klapka 
1.

RNDr. Anton Almássy 

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it 34

2.

PhDr. Jarmila Almássyová  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  34

3.

Ing. Štefan Biroš  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it 32

4.

Mgr. Ján Bojčík  

14

5.

RNDr. Peter Bubák  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it 21
6.

Mgr. Lenka Blaňárová

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it 43

7.

PhDr. Mária Bušíková, PhD.  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it 22

8.

Mgr. Peter Čegiň  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

19, 41

9.

Mgr. Stanislava Čech-Špireková  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

32

10.

PhDr. Alena Čepigová  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

32

11.

Ing. Zuzana Drusková 

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  32 

12.

Mgr. Marián Fábian  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it 19

13.

Mgr. Jana Ganzarčíková  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

33

14.

Mgr. Dana Gregová

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it   

15.

PaedDr. Jana Guľová, PhD. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it 43

16.

Mgr. Martina Harčaríková  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

33

17.

Mgr. Vincent Hudák  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it 16

18.

PaedDr. Gabriela Hurajová  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it 22, 16 

19.

Ing. Nataša Hutňanová  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it 41
20.

Mgr. Juliána Karahutová

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  10 
21.

RNDr. Kvetoslava Kaňuchová 

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  33 

22.

Mgr. Rastislav Kica  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it 19

23.

RNDr. Ján Kleban, PhD.  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it 16 

24.

Mgr. Slávka Kollárovičová This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it 43

25.

Mgr. Edita Koščová  31
26.

PhDr. Rozália Kusendová 

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it 32 

27.

Mgr. Jana Lešková  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

43

28.

PhDr. Lenka Lukáčová  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

43, 23

29.

Mgr. Štefan Matiaš  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

43

30.

RNDr. Renáta Mikitová  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

41

31.

Mgr. Ján Miškanin  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

41

32.

PhDr. Ingrid Molčanová 
 

33.

Mgr. Marek Ondrušek  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it 19, 22
   34.

Mgr. Bibiana Pavlišáková 

  

35.

Mgr. Marianna Pribilincová This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

22

36.

RNDr. Tatiana Prextová  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it com41

37.

RNDr. Vladimír Sabol  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

23

38.

RNDr. Martin Sendek  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

14

39.

PaedDr. Ján Stankovič  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

19

40.

PhDr. Anna Šimová  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  31

41.

Mgr. Jana Štalmachová  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  32
42.

Mgr. Stanislava Varjanová 

  
43.

Mgr. Gabriela Žáková

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it 23, 19 

44.

PaedDr. Daniela Železná 
 

45.

Mgr. Ondrej Žinčák  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it 32

Nepedagogickí zamestnanci:

Prevádzkoví zamestnanci:

Ing. Eva Saxunová koordinátorka projektov  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  kl. 12 
Ing. Viera Semanová účtovníčka  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it   
Anna Vargová sekretárka riaditeľa školy  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it   
Juraj Sorokaškolník   
Božena Lobotková vrátnička   
Alena Klimeková upratovačka   
Daniela Mrúzová upratovačka   
Anna Sokolová upratovačka   
Mária Ševcová upratovačka   
Ľuba Sorokováupratovačka   

Školská jedáleň:

Mária Soroková vedúca ŠJ kl. 120        
Anna Jackaninová hlavná kuchárka  
Martin Drotár
  

Viera Vančíková

Ľudmila Pecuchová

pomocná sila  

IUVENES, n. f.:

Ing. Eva Saxunová správca  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  
 
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by Gymnázium L. Stöckela
Správca: Mgr. Ján Miškanin