Kontakty PDF Print E-mail

Adresa školy:

Gymnázium Leonarda Stöckela 
Jiráskova 12 
085 01 Bardejov 
Tel., fax: +421 (0)54 472 2781 
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

Vedenie školy:

Riaditeľ školy RNDr. Marcel Tribus  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it 054/472 27 81 kl. 103 
Zástupca riaditeľa pre VVČ Mgr. Alena Gombošová
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it 054/472 27 81 kl. 102
Zástupca riaditeľa pre THČ RNDr. Vladimír Savčinský  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it 054/472 27 81 kl. 102

Pedagogickí zamestnanci:

 Por. č.  Titul, meno, priezvisko                                            Aprobácia  e-mail  Konzultačné hodiny  Tel. klapka 

1.

 RNDr. Anton Almássy

   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it   34

2.

 PhDr. Jarmila Almássyová    This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it    34

3.

 Mgr. Monika Andrejovská     21 

4.

 Ing. Štefan Biroš    This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it   32

5.

 RNDr. Peter Bubák    This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it   21

6.

 Mgr. Lenka Blaňárová (MD)

   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it   43

7.

 PhDr. Mária Bušíková, PhD.    This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it   22

8.

 Mgr. Peter Čegiň    This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

 19, 41

9.

 PhDr. Alena Čepigová (MD)   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

 32

10.

 Ing. Zuzana Drusková 

   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it    32 

11.

 Mgr. Jana Ganzarčíková    This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

 33

12.

 PaedDr. Jana Guľová, PhD.   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it   43

13.

 Mgr. Martina Harčaríková    This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

 33

14.

 Mgr. Vincent Hudák    This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it   16

15.

 PaedDr. Gabriela Hurajová    This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it   22, 16 

16.

 Ing. Nataša Hutňanová    This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it   41

17.

 Mgr. Anna Maria Jany Nižnik     32 

18.

 RNDr. Kvetoslava Kaňuchová 

   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it    33 

19.

 Mgr. Rastislav Kica    This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it   19

20.

 Mgr. Lucia Kimáková     

21.

 RNDr. Ján Kleban, PhD.    This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it   16 

22.

 Mgr. Slávka Kollárovičová   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it   43

23.

 Mgr. Edita Koščová     31
24. Mgr. Ivana Kukulská    

25.

 PhDr. Rozália Kusendová 

   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it   32 

26.

 Mgr. Jana Lešková    This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

 43

27.

 PhDr. Lenka Lukáčová    This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it   

 43, 23

28.

 Mgr. Štefan Matiaš    This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

 43

29.

 RNDr. Renáta Mikitová    This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

 41

30. Mgr. Martin Mikula    

31.

 Mgr. Ján Miškanin    This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

 41

32.

 PhDr. Ingrid Molčanová  
  

33.

 Mgr. Marek Ondrušek    This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it   19, 22
   34.

 Mgr. Bibiana Pavlišáková 

    

35.

 Mgr. Marianna Pribilincová   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

 22

36.

 RNDr. Tatiana Prextová    This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it   41

37.

 RNDr. Vladimír Sabol    This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

 23

38.

 RNDr. Martin Sendek    This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

 14

39.

 PaedDr. Ján Stankovič    This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

 19

40.

 PhDr. Anna Šimová    This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it    31

41.

 Mgr. Jana Štalmachová    This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it    32

42.

 Mgr. Jana Štecová     

43.

 Mgr. Stanislava Varjanová 

    

44.

 Mgr. Juliána Vašičkaninová (MD)    This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it   10 

45.

 Mgr. Gabriela Žáková

   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it   23, 19 

46.

 Mgr. Ondrej Žinčák    This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it   32

Nepedagogickí zamestnanci:

Prevádzkoví zamestnanci:

Ing. Eva Saxunová koordinátorka projektov  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  kl. 12 
Ing. Viera Semanová účtovníčka  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it   
Anna Vargová sekretárka riaditeľa školy  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it   
Juraj Sorokaškolník   
Božena Lobotková vrátnička   
Alena Klimeková upratovačka   
Daniela Mrúzová upratovačka   
Anna Sokolová upratovačka   
Mária Ševcová upratovačka   
Ľuba Sorokováupratovačka   

Školská jedáleň:

Mária Soroková vedúca ŠJ kl. 120        
Anna Jackaninová hlavná kuchárka  
Martin Drotár
  

Viera Vančíková

Ľudmila Pecuchová

pomocná sila  

IUVENES, n. f.:

Ing. Eva Saxunová správca  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  
 
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by Gymnázium L. Stöckela
Správca: Mgr. Ján Miškanin