Vitajte na stránkach GLS! Print

 

 


 Výsledky prijímacích skúšok do 1. ročníka v šk. roku 2018/2019 - študijný odbor 7902 J gymnázium


 


   

 


 Dôležité termíny:

 10. 5. 2018  Klasifikačná porada pre žiakov 4. ročníka
 14. 5. a 17. 5. 2018  Prijímacie konanie do 1. ročníka šk. roku 2018/2019
 21. 5. - 25. 5. 2018 Ústna forma internej časti maturitnej skúšky
 11. 6. 2018 Grémium PK 
 25. 6. 2018  Klasifikačná porada za 2. polrok šk. roku 2017/2018 
 29. 6. 2018 Koniec školského roka 2017/2018
 29. 6. 2018 Vyhodnocujúca pedagogická porada 

Naša škola je zapojená do projektu Masarykovej univerzity

http://www.muni.cz/admission_czech

http://www.muni.cz/admission/ambassadors